WE CREATE MIRACLE FROM WHAT WE ARE : EXHIBITION BY THAIWIJIT PUENGKASEMSOMBOON

What : Exhibition
When : 13 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 21.00 น.
* งานเปิดนิทรรศการ 12 มกราคม 2561 เวลา 19.00 เป็นต้นไป
Where : ช่างชุ่ย (CHANGCHUI GALLERY)

สิ่งมหัศจรรย์ เป็นคำที่ดูแปลกแยกจากชีวิตประจำวัน แต่สำหรับศิลปินอย่าง ‘ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์’ เขารู้สึกว่า สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ทุกๆ วัน ด้วยเราทุกคน

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ ศิลปินจากเชียงใหม่ ไม่ใช่ศิลปินที่ทำงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่เขาทำงานสร้างสรรค์จากสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ เขาต่อเติมส่วนที่ขาดหายไป ขยายให้ใหญ่ขึ้น ตัดทอนส่วนเกินให้เล็กลง ประกอบกัน และสร้างมันขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นอย่างหนึ่ง ได้กลายสภาพเป็นอีกอย่าง หรือ หลายอย่างตามแต่จินตนาการจะใช้งาน กระบวนการรื้อสร้างประกอบร่างใหม่ ไม่ได้มีให้เห็นเฉพาะในงานประติมากรรม หรือ ที่ไทวิจิต เรียกว่า ‘Functional Objects’ เท่านั้น แต่วิธีคิดนี้ มีอยู่ในการใช้ชีวิตของเขา และได้รวมไปถึงการสร้างงานจิตรกรรมนามธรรมของเขาด้วย ซึ่งในงานจิตรกรรม ศิลปินได้สร้างมิติของสีและรูปทรงซ้อนทับกัน ดูเหมือนบางสิ่ง ที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ มันถูกเปลี่ยนแปลงเรื่องราวและเสริมสร้างจินตนาการให้สนุกกับการร่วมเล่นทดลอง ในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไป ผลรวมทั้งหมดที่ ไทวิจิตสร้างสรรค์ขึ้นนั้น ถูกแทนที่ด้วย ‘ความเป็นไปได้’ หรือเขาเรียกมันว่า ‘สิ่งมหัศจรรย์’ นั่นเอง ซึ่งเขาเองก็เชื่อว่ามันมีอยู่แล้ว อยู่ที่เราจะเลือกมอง และลงมือทำให้เกิดเป็นผลขึ้นมา

หากเราลองมองดูสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างพิจารณา เราจะเห็นได้ว่า ‘ไม่มีสิ่งใดไร้ค่า’ (Nothing is Useless ตามความคิดเริ่มต้นของช่างชุ่ย) เริ่มต้นง่ายๆ จาก ลดการใช้ (Reduce) นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse, Recycle) ปฏิเสธการซื้อที่เกินจำเป็น (Reject) และซ่อมแซมสิ่งต่างๆ (Repair) โลกใบนี้ไม่สามารถรองรับปริมาณการผลิตมหาศาลที่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป คำถามทางวิทยาศาสตร์เรื่อง "point of no return" ของสภาวะโลกร้อน ท้าทายความเป็นอยู่ของมนุษย์ และร่วมตั้งคำถามสำคัญต่ออนาคตของพวกเราเอง


01

RISE

Acrylic, collage on canvas

Size: 211x258 cm

January 2017

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

750,000 THB

02

UNTITLED

Acrylic, oil spray paint on canvas

Size: 120x90 cm

26 November 2017

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

280,000 THB

03

UNTITLED

Acrylic, oil spray paint on canvas

Size: 160x145 cm

14 February 2017

ไทวิจิต พึ่งกษมสมบูรณ์

450,000 THB

04

UNTITLED

Acrylic, oil spray paint on canvas

Size: 147x129 cm

16 February 2017

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

380,000 THB

05

UNTITLED

Acrylic, oil spray paint, collage on canvas

Size: 121 x 91 cm

27 November 2017

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

280,000 THB

06

UNTITLED

Acrylic, oil spray paint on canvas

Size: 120x90 cm November 2017

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

280,000 THB

07

UNTITLED

Acrylic, oil spray paint on canvas

Size: 120x90 cm

2 January 2017

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

280,000 THB

08

UNTITLED

Acrylic, oil spray paint on canvas

Size: 157x141 cm

October 2018

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

450,000 THB

09

Acrylic, on canvas

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

80,000 THB

10

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

400,000 THB

11

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

60,000 THB

12

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

58,000 THB

13

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

60,000 THB

14

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

60,000 THB

15

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

60,000 THB

16

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

58,000 THB

17

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

60,000 THB

18

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

60,000 THB


สนใจติดต่อ

โทร. 0859055169 (คุณเจม)

โทร. 0883665329 (คุณออย)