ติ้ว - วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ : คนต้นแบบช่างชุ่ย No.9

เราพูดกันว่า ‘คนไทยไม่สนใจศิลปะ’ แต่เคยคิดไหมว่า ‘หรือแท้ที่จริงแล้วศิลปินต่างหากที่ไม่สนใจคนทั่วไป? ความรู้สึกของผมทุกจังหวัดในประเทศไทยมีพื้นฐานทางด้านศิลปะ แต่จำเป็นต้องเอาศิลปะเข้ามาอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนให้ได้  "ศิลปะอาจเป็นของแถมในวันนี้ แต่จะเป็นเมนหลักในวันข้างหน้า" ขอให้ช่วยกันวางรากฐานให้สังคมไทย ผมเป็นคนชอบ ‘ทำลายจินตนาการ’ ซึ่งมันก็คือการลงมือทำจริง ไม่ใช่แค่ฝัน... ติ้ว - วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจำปี 2553 : คนต้นแบบช่างชุ่ย No.9