ม๊าเดี่ยว - อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ : คนต้นแบบช่างชุ่ย No.4

ม้าป่าจากแดนอีสาน ผู้ควบแรงพยศฉีกกฎสร้างความฝันให้โลกประจักษ์ ตั้งแต่อายุ 16 ปี จนนิตยสาร TIME ยกให้ "ม๊าเดี่ยว" เป็นหนึ่งใน Next Generation Leaders ดีไซนเนอร์เลือดใหม่ผู้เปลี ่ยนโลกแฟชั่น อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ : คนต้นแบบช่างชุ่ย No.4