พิเชษฐ กลั่นชื่น : คนต้นแบบช่างชุ่ย No.1

"พิเชษฐ กลั่นชื่น" ศิลปินนักออกแบบท่าเต้น เจ้าของรางวัล Rockefeller Award จากสภาวัฒนธรรมแห่งเอเชีย : คนต้นแบบช่างชุ่ย No.1