Taste Makers

What : Talks
When : 18 - 19 พฤศจิกายน 2560
Where : ช่างชุ่ย (อาคาร 'อาเหนก ป้าสง')

สัมผัสประสบการณ์งานทอล์กรูปแบบใหม่ ที่จะให้คุณได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทุกส่วนร่วมไปกับวิทยากร นอกจากรูปและเสียงแล้ว กลิ่นและรสก็กลายมาเป็นตัวละครสำคัญที่จะพาคุณไปสู่เรื่องราวในมิติรอบกายอื่นๆ ตั้งแต่ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ การเมือง ไปจนถึงศาสนา


พบกับเหล่า Taste Makers ทั้ง 9 ท่าน

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

Joei Masaki Asari - 15:00 น.

ทายาทเจ้าของร้าน Kojiya-Houten ที่ดำเนินการเพาะเชื้อโคจิ เชื้อราประจำชาติของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตอาหารหลากชนิด ทั้งโชยุ มิโสะ และสาเก มากว่า 400 ปี เขาจะมาพร้อมกับความรู้เรื่องการใช้ Koji ในบริบทวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม ร่วมกับการใช้ในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ

กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา - 16:00 น.

ผู้คลุกคลีในวงการ NGO ด้านความมั่นคงทางอาหาร มูลนิธิชีววิถี และโครงการกินเปลี่ยนโลก จะมาพร้อมความหมายของอาหารง่าย อาหารยาก และความสะดวกกับสิ่งที่เราต้องแลก กับทั้งสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ

ลักขณา ปันวิชัย (คำผกา) - 17:00 น.

คอลัมนิสต์ พิธีกร ผู้คร่ำหวอดกับเรื่องทางสังคมและการเมือง เธอจะนำเรื่องราวที่เธอถนัด ในบริบทของชาติพันธุ์มาบอกเล่าให้เราฟังผ่านเรื่องของการกินอาหารดิบ โดยนัยเรื่องความดิบเถื่อนทางอัตลักษณ์ การเหยียดเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติ และสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคม

นคร ลิมปคุปตถาวร - 18:00 น.

นักวิชาการ ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง และชุมชนเกษตรอินทรีย์ Heart Core Organic นักวิทยาศาสตร์การเกษตร นักวิจัยด้านนโยบายด้านอาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อม กับนิยามคำว่า “ออร์แกนิค” ที่มาถึงทางแยกระหว่างออร์แกนิคทุนนิยม และออร์แกนิคมนุษยนิยม

ภานุภน บุลสุวรรณ - 19:00 น.

เชฟแบล็ค เจ้าของร้าน Blackitch Artisan Kitchen เริ่มอาชีพจากการเป็นวิศวกร ก่อนจะผันตัวมาเป็นเชฟผู้ชื่นชอบการทดลองและคิดเป็นกระบวนการอย่างวิศวกรรม เกิดเป็นอาหารซึ่งเป็นผลผลิตจากการทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ กับวัตถุดิบท้องถิ่นและวิถีธรรมชาติอย่างแท้จริง


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ - 15:00 น.

ลูกสาวคนเดียวของอาจารย์กอบแก้ว นาจพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และอาหารไทยชาววัง เธอจึงซึบซับและเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ แต่อาหารในมุมมองเธอ เป็นเรื่องที่ควรจะ “ละ” การเจริญสติ การละในการแสดงความชอบ ความพอใจในการกิน

คณพร จันทร์เจิดศักดิ์ - 16:00 น.

ตัวแทนคนปักษ์ใต้ เชื้อสายญอนญ่า ชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทรมลายู โดยอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ทั้งมลายู ชวา ไทย อินเดีย และชาติตะวันตกอย่างดัทช์ โปรตุเกส และอังกฤษ การผสมผสานของอาหารและความเป็นอยู่จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ ที่เธอจะมาเล่าเรื่องความทรงจำในครัวจากรุ่นสู่รุ่น

วีระวัฒน์ ตริยะเสนวรรธน์ - 17:00 น.

เชฟผู้เดินทางไปทำงานในครัวที่ซานฟานซิสโก ก่อนกลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น มุมมองทางมานุษยวิทยา ประกอบกับเทคนิคการทำครัวสมัยใหม่ อาหารสำหรับเขาจึงเป็นการเล่าเรื่องราวของมนุษย์

ธเนศ วงศ์ยานนาวา 18:00 น.

นักวิชาการชาวไทยผู้โดดเด่นและมีผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะด้านปรัชญาการเมือง ทฤษฎีสังคม ประวัติศาสตร์ คราวนี้เขาจะมากับ “ความแท้” เรื่องราวที่หลายคนกำลังดิ้นรนแสวงหาคำตอบ ว่าอะไรคือความแท้ อาหารไทยแท้ ภาษาไทยแท้ รวมทั้งคนไทยแท้


curated and moderate by กาย ไล มิตรวิจารณ์

นักมานุษยวิทยาและผู้ก่อตั้ง FACT Collective บริษัทให้คำปรึกษาและวางแผนการศึกษาด้านอาหารผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้คนเข้าใจความคิดแบบองค์รวมและความยั่งยืน โดยหลอมรวมความรู้ทั้งด้านอาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องอาหารในมุมมองพื้นฐานที่ดีและเป็นธรรม


บัตรจำหน่าย 2 ราคา

- General Ticket สำหรับการเข้าร่วมฟังเสวนา

- Taste Maker Experience (VIP Ticket) เปิดประสบการณ์ลอง ลิ้ม ชิม รส จากตัวอย่างอาหารปรุงสดบนเวที แบบพอหอมปากหอมคอ


Try the new experience of talk show, challenging you to use all of your five senses along with the speakers, besides vision and audition, the olfactory sense and taste are also playing roles bringing you to the story in all-round dimensions - from arts, culture, identity, politics to religions.

Due to the limited availability of seats, early reservation is strongly recommended to ensure your participation.


ONLINE TICKET IS NOW AVAILABLE บัตรมีจำนวนจำกัด 

www.ticketmelon.com/event/755


For more information :

สอบถาม bangkokdesignfestival.info@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokdesignfestival.com/2017/event/taste-makers/