เสวนา 'พอแล้วดี The Creator'

When : อาทิตย์ 8 / 15 / 22 / 29 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 - 19.00 น.
Where : กรีนโซน ณ ลานไม้ ช่างชุ่ย

ร่วมพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองกับนักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการ ‘พอแล้วดี The Creator’ ที่มีความเชื่อและปฏิบัติบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น (บ้านเกิด) ควบคู่ไปกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์