เรือนกระโหลก Skull Corner

ที่ๆ กะโหลกเบ่งบาน

กู่ขานหมู่ไม้ประหลาด นานาพันธุ์

โอ้เรือนกะโหลกกะหล้า    กะลา

ชื่อ Skull กลางพนา           ช่างชุ่ย

เจ้าดึงเจ้าดูดบุหงา            จนตื่น ตะลึงแล

ไม้ประหลาดเว้นหมามุ่ย    อยู่นี่ ครบครัน