โหย

โหย โหยเธอโหยเบียร์

ใจอ่อนเพลีย ขาดเบียร์เหมือนขาดใจ