โขนประเพณี by Pichet Klunchun Dance Company ตอน นารายณ์ปราบนนทก

When : 6 - 8 ตุลาคม 2560
Where : ช่างชุ่ย

ขนเป็นเครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่งเพื่อแสดงเห็นถึงเกียรติยศ จะจัดแสดงในพิธีสำคัญๆ ทั้งใน ราชพิธี รัฐพิธีต่างๆ มาโดยตลอด โดยจะเปิดให้ได้รับชมตั้งแต่กระบวนการสร้างงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้พบกับองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาถึงคนในยุคปัจจุบัน มาร่วมรับรู้ถึงต้นเหตุที่มาของงานแบบประเพณี ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจถึงที่มาและที่ไปของการแสดงอันงดงาม

ที่มาของ : นารายณ์ปราบนนทก

นนทกนั่งประจำอยู่ที่บันไดของเขาไกลลาศ  โดยมีหน้าที่ล้างเท้าให้แก่เหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวร  ได้ยื่นเท้าให้ล้างแล้วมักแหย่เย้าหยอกล้อ นนทกอยู่เป็นประจำ  ด้วยการลูบหัวบ้าง  ถอนผมบ้างจนกระทั่งหังโล้นทั้งศรีษะ  นนทกแ้นใจมากแต่ว่าตนเองไม่มีกำลังจะสู้ได้  จึงไปเข้าเฝ้าพระอิศวร แล้วกราบทูลว่า ตนได้ทำงานรับใช้พระองค์มานานถึง 10 ล้านปี  ยังไม่เคยได้รับสิ่งตอบแทนใดๆเลย  จึงทูลขอให้นิ้วเพชร  มีฤทธฺ์ชี้ผู้ใดก็ให้ผู้นั้นตาย   พระอิศวรเห็นว่านนทกปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระองค์มานานจึงประทานพรให้ตามที่ขอ  ไม่นานนักนนทกก็มีใจกำเริบ  เพียงแต่ถูกเทวดามาลูบหัวเล่นเช่นเคย  นนทกก็ชี้ให้ตายเป็นจำนวนมาก   พระอิศวรทรงทราบก็ทรงกริ้ว  โปรดให้พระนาายณ์ไปปราบ

ชมกระบวนการสร้างงาน : ศุกร์ 6 และ เสาร์ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. ที่อาคาร ‘ดูจิตแล้ว อะไรก็ช่าง’ ช่างชุ่ย

การแสดงโขนประเพณี : ตอน นารายณ์ปราบนนทก อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 - 20.30 น. ที่ ลานไม้  ‘กรีนโซน’ ช่างชุ่ย

 *หลังจากแสดงที่ช่างชุ่ยแล้ว การแสดงย้ายไปเล่นที่โรงละครช้าง ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560