ชุ่ยอวอร์ด 2560 : ประกวดโครงงานความคิดสดใหม่ ลงมือทำฝันให้เป็นจริง

What : Contest
When : 16 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561
Where : ช่างชุ่ย

เรื่องเศร้าในชีวิต
ไม่ใช่การที่เราไปไม่ถึงฝัน
แต่เป็นการที่เราอยู่
โดยไม่มีความฝันต่างหาก...
มาผลักชีวิตให้ไกลกว่าคนเก่งนับล้าน
จากฝันที่เล็กกว่าคนอีกนับไม่ถ้วน

วันนี้ 'มูลนิธิช่างชุ่ย' กำลังสื่อสารและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยจัดการประกวดรางวัล 'ชุ่ยอวอร์ด 2560' ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าฝันคุณเล็กหรือคุณแบกฝันใหญ่ หากคุณมีแรงทะยานสู้ไม่ถอย มูลนิธิช่างชุ่ยจะสนับสนุนพื้นที่ให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที

'ชุ่ยอวอร์ด' เวทีประชันไอเดีย ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเขียนโครงงานที่มีไอเดียเฉียบคมเพื่อให้ชนะใจกรรมการ ซึ่งจะต้องมีการผลิตสินค้า/บริการได้จริง โดยนำเสนอในเวทีที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ทำให้ผู้ประกวดจะได้รับประสบการณ์ คำแนะนำ เพื่อไปปรับใช้ในการทำธุรกิจจริง ผลการตัดสินหากสามารถคว้ารางวัล ผู้ชนะจะได้เริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีที่ 'ช่างชุ่ย' 

เงื่อนไขการประกวด :
- คนช่างฝัน ไม่จำกัด อายุ เพศ การศึกษา
- ปรับสมองซีกซ้ายกับซีกขวาของคุณให้ทำงานประสานกัน
- เขียนโครงงานที่สามารถดำเนินธุรกิจได้จริง ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4

วิธีการคัดเลือก :
- กรรมการพิจารณาอ่านเนื้อหาสั้น รอบแรกจากผู้ส่งเข้าประกวด คัดเหลือ 20 โครงงาน 
- รอบสอง ให้ผู้เข้ารอบ 20 โครงงาน เตรียมนำเสนอโครงงานอย่างมืออาชีพ ต่อหน้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- รอบตัดสิน คัดเหลือ 11 โครงงาน เพื่อรับรางวัล

ระยะเวลาโครงการ : 
- เปิดรับส่งโครงงาน 16 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561
- ส่งโครงงานได้ทางอีเมล์ chuiawards@changchuibangkok.com
- ประกาศผลรอบแรก วันที่ 20 มกราคม 2561
- ประกาศผลรอบตัดสิน วันที่ 25 มกราคม 2561

ประเภทของรางวัล :
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล พื้นที่ค้าขาย 20 ตารางเมตร ไม่มีค่าเช่า 6 เดือน มูลค่า 240,000 บาท
- รางวัลมือใหม่ 10 รางวัล พื้นที่ค้าขาย 4 ตารางเมตร ไม่มีค่าเช่า 3 เดือน มูลค่ารางวัลละ 45,000 รวม 10 รางวัล 450,000 บาท
รวมมูลค่ารางวัล 690,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล :
1. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ หากผู้ชนะรางวัลไม่มารับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์
2. รางวัลถือเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. มูลนิธิช่างชุ่ย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ผู้ประกวดต้องรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของโครงงาน รวมทั้งข้อความและภาพ และไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หากมีเหตุการณ์ร้องเรียนใดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
6. พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

สอบถาม : อีเมล์ chuiawards@changchuibangkok.com