BLOG

กลับไปยังบล็อก

บทความทางวิชากู ศิลปินนักการละคร สังคมการละคร โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น

สิ่งที่เราต้องตอบให้ได้การสร้างงานศิลปการละครแบบร่วมสมัยวันนี้ปัจจุบันนี้ที่เรายึดเป็นอาชีพเราทำมันเพื่ออะไร ใครคือคนดู ใครจะให้เงิน และ จะสร้างให้เป็นสังคมและวัฒนธรรมการละครอาชีพได้อย่างไร...

อ่านเพิ่มเติม