ทำไมช่างชุ่ย โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น

ทำไมช่างชุ่ย โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น

ทำไมช่างชุ่ย

คำว่าช่างชุ่ยในความหมายนี้มันเหมือนคำในการเรียกช่วงเวลาหนึ่งของวัน คือช่วงเวลา โพลเพล้ คือมันไม่ใช่กลางวันและไม่ใช่กลางคืน ไม่ใช่เช้าไม่ใช่เย็น ไม่ใช่เที่ยงไม่ใช่บ่าย แต่มันเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่ง หลายคนไม่ชอบมันเพราะมันยากที่จะอธิบายแต่มันรู้สึก หลายคนชอบมันเพราะมันให้ความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้ถึงความหมายที่แท้จริงของเวลาจากความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่รู้ได้จากนาฬิกาบนข้อมือ เช่นเดียวกับช่าง มันมีช่างที่ชุ่ยเพราะมันชุ่ย กับช่างที่ชุ่ยเพราะมันใช่เพราะเข้าถึงงานและสิ่งที่ทำอยู่ อย่างถ่องแท้ เข้าใจหลักการพื้นฐาน สร้างใหม่ ทำลายทิ้ง ละไว้ เหลือ แต่สิ่งที่เป็นจริงของมัน

มองข้ามกฏ ลดกติกา หาทางร่วม สวมบางสิ่งที่จริงและไม่จริงไว้ด้วยกัน ยืนยันผ่านสัญญาณ ของช่าง ผู้เป็นเลิศในวิชาความรู้ที่มีจนมันหมดสิ้นไปจากความทรงจำเหลือเพียงสัญชาตญาณ และจิตวิญญาณของความเป็นช่า

ทำไมช่างถึงชุ่ย เพราะเขาใช่ จึงเป็นช่างชุ่ย

ที่มา : Pichet Klunchun