ช่างชุ่ย [The Jam Factory Magazine]

ช่างชุ่ย [The Jam Factory Magazine]

ช่างชุ่ย คือ ชื่อโปรเจกต์ที่กลุ่มศิลปินและคนในวงการสร้างสรรค์กำลังตื่นเต้นกับการสรรค์สร้างพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงด้วยความฝัน พลัง และแรงบันดาลใจของคุณลิ้ม สมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้ง ที่ได้เปิดทั้งพื้นที่ โอกาส และความคิดให้ทุกคนทำอะไรหลากหลาย ได้ดั่งใจ แต่ขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์ต่อสังคม

คลิก เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม

ขอบคุณ The Jam Factory Magazine