'ชุ่ย HIGHLIGHTS' 4 - 6 ส.ค.

What : Event
When : 4 - 6 สิงหาคม 2560
Where : ช่างชุ่ย